Väderobservatörer

Sven Gustavsson vid spjällådan

Väderobservatörer

Allan Gustavsson i fart med att (obsa) rapportera till Såtenäs

Bröderna Allan och Sven Gustavsson på Storegården i Västeplana var väderobservatörerer under många år. År 1965 startade de samarbetet med SMHI och Såtenäs Flygflottilj. Allan var vid detta tillfälle 51 år och Sven var 44 år. Hur det kom sig att de tog uppdraget eller fick det finns inte berättat. Troligtvis sökte SMHI väderobservatörer på Kinnekulle och Storegården, där bröderna bodde, låg mycket strategiskt för väderobservationerna. 

Detta uppdrag kom att bli Svens ansvar och han tog detta på fullaste allvar. Sven fick gå en kortare utbildning på Såtenäs för att lära sig uppdraget som observatör.  Allan var den som oftast skötte rapporteringen till insamlingscentralen på Såtenäs, men Sven litande inte fullt på Allan då han inte hade utbildningen.

Den vita termometerburen som de flesta observatörer hade stod till höger om  boningshuset på Storegården. Denna finns kvar än idag. Istället för en hårhygrometer som mätte luftfuktigheten hade Sven en ventilerad psykorometer. Denna satt på insidan av burdörren och bestod av två termometrar, en "våt" och en "torr". Femtio minuter före avläsningen måste man blöta en tygstrumpa på de våta termometerns kula och dra upp ett urverk till en liten fläkt som satt högst upp på instrumentet. Sedan gjordes två avläsningar med en minuts mellanrum. När hela proceduren var klar skrevs observationerna ner. Ett telegramblock låg alltid på det stora skrivbordet inne i huset. Vid ett tillfälle tog telegramblocken slut, då tog Sven sin cykel och cyklade tur och retur mellan Västerplana - Såtenäs en tur på ca 11 mil. Kopior på alla observationer som Sven och Allan gjort sedan 1965 fanns arkiverade i bokhyllan. Allan var oftast den som gjorde inrapporteringarna till Såtenäs insamlingscentral via telefon.

Vid sidan av trädgården fanns ett litet dassliknande hus med en gul och svart gasvarningstriangel på väggen. Inne fanns en gastub och något som såg ut som en basketbollsring utan nät som var fäst på väggen. Molnbashöjden mättes genom att ballonger fylldes med gas och släpptes iväg. Det var viktigt att ballongerna hade rätt storlek och därför användes basketbollsringen som mått. Ballongen spändes över gastubens munstycke och kranen på gastubens munstycke vreds om. I samma stund som ballogen släpptes iväg startade stoppuret och är ballongen försvann in i molnet trycktes det på stoppknappen. Ballongen steg med 3 m/sek och därmed kunde man beräkna hur låg eller hög molnbasen var. 

Observationerna gjordes var 4:e timma, dygnet runt, år efter år i ur och skur. Under alla dessa år missade bröderna ingen inrapportering, efter 25 årig tjänst fick bröderna en guldmedalj för för "Nit och redlighet i statens tjänst".

Uppdraget upphörde 1991. Sven avled 1994, vid hans begravning vid Västerplana kyrka gjorde Såtenäs flygflottilj en lågflygning över byn för att hedra Sven.