Människors inställning till varg

Många svenskar tycker att det ska finnas varg i Sverige, men det finns också många som inte vill ha varg. Många positiva personer till varg bor i storstäder, minst positiva är de som bor på landsbygden i vargområden. Helt klart är att åsikterna går isär mellan stad och land. 

Det ökande vargmotståndet på landsbygden anses bl.a.  hänga samman med att fler har fått egen erfarenhet av varg och att många upplever att vargen begränsar deras liv, men vargfrågan har också blivit en symbolfråga där individer får utlopp för ett generellt missnöje och en känsla av politisk maktlöshet.

Studier har visat att cirka 25 % är rädd för att möta en varg. Andra studier, utförda av Lunds universitet, Grimsö forskningsstation och Högskolan i Gävle har funnit att rädslan för vargen har ett samband med graden av tillit till myndigheter.