Myter om vargen

Det finns många myter och sägner om just vargen. Vad som är sant eller inte beror mycket på vem/vilken organisation som beskriver vargen.

Här är de åtta vanligaste myterna om vargen, listan är gjord av Svenska Jägarförbundet

1. Varg tar bara sjuka och skadade djur

Att vargen i första hand skulle ta sjuka och gamla älgar är ett vanligt påstående, men det stämmer inte för det. Främst dödar vargen unga älgar – kalvar upp till ett års ålder. En ensam varg kan döda en vuxen älg. Ett vargpar eller ett vargrevir dödar i medeltal 110–140 älgar per år.

2. Varg är en utrotningshotad art

Vargen är bland de allra mest spridda arterna i världen. Vargen finns i Europa, Nordamerika och Asien och forskare uppskattar att det i dag finns ungefär 250.000 vargar i världen.
I Sverige har vargen gynnsam bevarandestatus.

3. Varg löser vildsvinsfrågan

Varg kan hålla ner vildsvinsstammen. Det är i alla fall vad en del tror. Men det stämmer inte om man tittar på de predationsstudier av varg som gjorts i Sverige. Sedan 1999 har forskarna genomfört studier i landet. En gång, i Aspafallet 2-reviret, har forskarna kunnat konstatera att varg dödat ett vildsvin. Förmodligen dödas enstaka vildsvin av varg, men det finns ingenting som tyder på att vargarnas predation är omfattande.
Till exempel genomförde SLU år 2010 en predationsstuide i Rialareviret,  Stockholm län. Trots en stark vildsvinsstam i området hittades inget vargdödat vildsvin under studieperioden. I stället livnärde sig vargarna på i första hand rådjur och även på älg.

4. Varg kan förändra älvarnas sträckning

Camilla Wikenros har för SLU:s räkning forskat om bland annat vargens predation på älg. Hon menar att vargens roll inte är speciellt framträdande i Skandinaviens ekosystem. Detta eftersom varje meter i landet är påverkat av människor på ett eller annat sätt. Och hon dementerar att vargens återetablering kan leda till att älvarnas sträckning kommer att ändras.

5. Vargen är ett skyggt djur

Är det verkligen så? Varje år finns fler exempel på där vargar tvärt om uppträder oskyggt inne i bebyggelse utan att låta sig skrämmas nämnvärt av människor. Vargen är extremt anpassningsbar och har därför kunnat sprida sig till alla möjliga livsmiljöer utom tropisk regnskog och öken.

6. Vargen är farlig för människan

Det vore enfaldigt att inte ha respekt för ett djur som dödar en älg med bara tänderna och självklart kan en varg också både skada och döda en människa. Men vargens farlighet för människor ska heller inte överdrivas. I Sverige har ingen människa dödats av en frilevande varg sedan 1821. Detta skedde i Gysinge. Sedan 1950 och framåt finns dock uppgifter om ett 50-tal angrepp av icke-rabiessmittade vargar på människor i Europa, Ryssland och Nordamerika.

 7. Det skjuts lika många älgar inom vargreviren som utanför reviren

Det här påstår lobbyingjätten Naturskyddsföreningen i en artikel med rubriken ”9 sätt att avliva myterna om vargen”. I artikeln påstås att ”det förbryllar även forskare, men man tror att det beror på att vargen väljer att slå sig ned i områden där det finns gott om älg.”

Det kan konstateras att alla djurpopulationer styrs av tillgången på mat. Där det inte finns bytesdjur kommer heller inte ett rovdjur som vargen kunna leva. I områden där det finns ett eller flera vargrevir går jägarnas älgavskjutning ned. SLU-forskarna Håkan Sand och Camilla Wikenros har  undersökt effekter av vargförekomst på jaktuttaget av älg. Undersökningen är gjort i ett antal områden i Mellansverige. Deras forskning visar att älgavskjutningen minskar i områden med varg.

 8. Vildsvin är farligare för hundar än vad vargen är

Det går att visa vad som helst med statistik, men det behöver för den skull inte vara vare sig relevant eller för den delen sant. Ett exempel finns här. Försäkringsbolaget Agrias (som försäkrar cirka 40 procent av hundar i landet) statistik visar att 17 hundar skadades eller dödades av varg under år 2015. 96 hundar skadades eller dödades av vildsvin samma år.

Cirka fem gånger fler hundar skadas alltså av vildsvin än av varg i Sverige. Det här används i vissa läger som ett slagträ för att förminska vargens skadebetydelse. Men med tanke att det finns fler än 200.000 vildsvin och bara 400 vargar i landet råder det för den matematiskt kunnige ingen tvekan om vilket av de två enskilda vilda djuren som är farligast för hunden.

En viktig skillnad mellan vildsvin och varg är också att vildsvinen inte aktivt söker upp hunden för att döda och äta upp den, något som till exempel kan drabba en hund som skäller ståndskall på en älg.