Vävaren August Hultin och rullerskan Maria Persson

AJ Borgs väveri

Vävaren August Hultin

På den första bilden ser vi vävaren August Hultin. Han bodde i Fridhem under Åsletorp Månsagården i Örby socken och var född 1876.

August verkar ha tjänat omkring 700–800 kr per år. År 1918 har bara 107 kr noterats som årsinkomst, men nästföljande år hela 1 426 kr. Kanske kan summan för de två åren delas i två?

Även noteringen från 1917, att han arbetat 2 329 dagar, kan antas vara en summering av utfört arbete sedan han började 1911.

AJ Borgs väveri

Rullerskan Maria Persson

August kan jämföras med Maria Persson, som arbetare som rullerska på väveriet. Hon bodde i Österbo, Örby socken. Hon började vid fabriken 1912, då redan 55 år gammal. Maria tjänade omkring 400 kr per år. Trots att hon var 20 år äldre än August hade han betydligt högre årslön. Noteringen om arbetade dagar ger dock en fingervisning om att August arbetade fler dagar per år. Att inte få arbeta hela året var ett gissel för många arbetare förr i tiden, men känns också igen än idag i flera branscher där deltid är vanligt förekommande.

AJ Borgs väveri förvaras på Landsarkivet i Göteborg, depå Polstjärnegatan.