Prisma Västra Götaland

Dalsjöfors. Tack vare en felberäkning

Personal vid Dalsjöforsfabriken 1919.

Vad hade Dalsjöfors varit utan textilindustrin? Säkert väldigt annorlunda. Hade det inte varit för det att en ingenjör gjort ett rejält misstag hade historien om fabrikssamhället Dalsjöfors troligen slutat redan på ritbordet.