Livsmedelsingenjör - ett framtidsyrke?

Den första skolan för djurläkare - Veterinärinrättningen i Skara

I början av 1990-talet fick professor Göran Jönsson i uppdrag att utreda förutsättningarna för utbildning av livsmedelsingenjörer. Strax innan han p.g.a. pension lämnade över uppdraget som platschef till Sölve Johansson fick han uppleva att utbildningen kom igång. Men tyvärr var det för få som ville utveckla våra matvaror. Utbildningen i sin dåvarande form fick läggas ner, trots att diskussionen kring matkvalitet och eventuella tillsatser minst sagt är livliga. Det dröjde ytterligare år innan producenter inom livsmedelsnäringen tog till sig vikten av att ha livsmedelsingenjörer i sin verksamhet. 

För en forskningsinstitution är det av stor betydelse att man får fram nya doktorander. Per Jenssen var en student som satsade på husdjursetologi. Efter sin disputation fick han en personlig professur i Skara, vilket gjorde att han kunde fortsätta sitt arbete. Nu kunde institutionen satsa på att ge kvalificerad utbildning i etologi.