SLU – Ett universitet i Skara

Den första skolan för djurläkare - Veterinärinrättningen i Skara

Tre högskolor slogs samman år 1977 till Sveriges Lantbruksuniversitet med Skaraavdelningen som en fristående enhet, Institutionen för Miljö och Hälsa. Pengar kom fram och det firades med champagne.

Djursjukhuset samt Försöksgården Brogården ingick nu liksom f.d. Seminariet där man inhyste laboratoriebolaget Svelab. Seminariebyggnaden blev ändamålsenliga undervisnings-, kontors- och laborationslokaler. Ett Veterinärbibliotek inrättades i Herquists byggnad. 

I uppdraget ingick undervisning och forskning i husdjurshygien, hov- och klövvård, hovslagarutbildning samt vidareutbildning av veterinärer och personal inom djurtillsynen. Ingvar Ekesbos personliga proffessur blev en ordinarie tjänst, vilket innebar att den kunde återbesättas. 

De följande tjugo åren blev en intensiv period av uppbyggnad. En ny hovslagarskola och stordjursklinik tillkom. Avdelningen för husdjurshygien expanderade starkt. Den omfattade också etologi, läran om djurens beteende. 

Behovet av kvalificerade sjukvården om djurmedicin växte. Djursjukhusets chef Gustaf Björck, gjorde ett stort förarbete till den djursjukvårarutbildning som startade år 1984. Denna utbildning kom att bli en av SLU:s populäraste utbildning. Sedan 1998 är kursen tvåårig och 40 elever tas in varje år. År 2010 planerades att ta ytterligare en klass.

År 1988 omarbetades djurskyddslagen, i denna fick Skaraveterinärerna in formuleringen att "djur ska skyddas från lidande och sjukdom" och "djur ska hållas och skötas på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt".

Vill du läsa mer om SLU i Skara klickar du på länken till höger 

Länkar