Ny forskning etableras i Skara

Den första skolan för djurläkare - Veterinärinrättningen i Skara

Institutionen för Avelsbiologi och Husdjurshygien på Veterinärhögskolan i Stockholm fick vid samma tid forskningsanslag för att undersöka vad lösdrift kunde medföra för effekter på mjölkkornas hälsa. 

Som forskingsassistent vid Veterinärbakeriologisa laboratoriet i Skara anställdes Ingvar Ekesbo. Han anställdes för ovanstående uppdrag och han valde att bedriva sin forskning i Skara. Detta var början på en intensiv verksamhet kring husdjurens miljö och hälsa för alla lantbrukets husdjur. 

Forskningen blev så framgångsrik att en avdelning av moderinstitutionen knoppades av till Skara. År 1959 hade ett nytt tingshus byggts, men det stod tomt och från 1970-71 fick det hysa den nya institutionen. År 1970 inrättade regeringen en personlig professur för Ingvar Ekesbo.