Människor och djur dog i okänd sjukdom

På 1960-talet hade både djur och människor drabbats av en tidigare okänd dödlig sjukdom. Symtomen kom att visa sig i de besättningar där man börjat använda en ny metod, flytgödselhantering.

Institutionens forskare var framgångsrika och lyckades påvisa hur den okända sjukdomen utvecklades. Motståndet från både myndigheter och tekniker var hårt, men forskningen lyckades bevisa att när djur och människor kom i kontakt med svavelväte vilket utsöndrades i flytgödsel, kunde de plötsligt bli medvetslösa. Riskerna måste beaktas och det blev ett genombrott för forskningen kring miljö- och djurhälsa och människornas levnadsvillkor inom det moderna lantbruket.