Med italienskt i konceptet - Pininfarina Sverige AB

Volvo Uddevallaverken
Volvo Uddevallaverken

I september 2003 undertecknade italienska företaget Pininfarina SpA och Volvo Personvagnar AB ett avtal om att utveckla och tillverka Volvos nästa cabriolet. Pininfarina Spa var ett företag känt för sin karossdesign och konceptbilskonstruktion. Under en tid hade Volvo letat efter samarbetspartners, eftersom Volvos ägare Ford hade varit tveksamma till att utveckla en ny bilmodell för tillverkning i Uddevalla. Med samarbetsavtalet kunde detta utvecklingsarbete finansieras externt.

Monteringsfabriken i Pininfarina Sverige AB. Foto: Cecilia Ahlsén, Bohusläns museum 2012.
Vid denna balans kontrolleras tillpassningen av taket på Volvo C70 cabriolet. Foto: Cecilia Ahlsén, Bohusläns museum 2012. -"Jag har jobbat i arbetslag med Muhamet i fem års tid och vi kontrollerade tak och bagage och att inga missljud fanns. Vi mätte bagageluckan mot bakre partiet av taket och vi kontrollerade innertaket. Vi mätte med små instrument och hand och denna kontroll skulle ta 15  minuter per bil", berättade Robert Babic som sitter i bilen. 

Det nya bolaget fick namnet Pininfarina Sverige AB och ansvarade för all verksamhet vid Uddevallafabriken, inklusive framtagning av prototyper och provning av andra generationen C70 som lanserades 2005. Arbetet att utveckla en ny modell i cabriolet-utförande startade omgående och många tester lades på att finna tekniska lösningar för ett tredelat tak. Den nya modellen med den unika tak- och bagagelösningen var färdig för produktion på hösten 2005.

I Monteringsfabriken fick vissa ombyggnader göras innan produktionsstarten för tillverkning av den nya modellen. Linan i fabriken byggdes ut för att omfatta hela produktionsflödet och det ställe där chassi och kaross monterades ihop, som i bilindustrin kallas "Marriage Point", byggdes också om. Det speciella för Uddevallafabriken var småskaligheten och närheten mellan olika delar i tillverkningen och mellan olika produktionsenheter. Företaget hade också ett kontinuerligt produktunderhåll där man i produktionen förfinade den tekniska konstruktionen.

2007 tillverkades över 20 000 Volvo C70 vid fabriken i Uddevalla och detta var ett nytt rekord.

 

Volvo Uddevallaverken
Volvo Uddevallaverken

Nedläggningsbeslut

I oktober 2011 kom ett nedläggningsbeslut för Uddevallafabriken - företagen Pininfarina och Volvo Personvagnar hade kommit överrens om att upphöra med partnerskapet. Då var cirka 600 personer anställda i Pininfarinas Uddevallafabrik och som mest hade fabriken haft en personalstyrka på 1 200 personer. Samtidigt som nedläggningsbeslutet kom offentliggjordes att de anställda i Uddevalla skulle erbjudas ersättningsjobb i Göteborg eller på andra av Volvos anläggningar.

Biltillverkningen vid Uddevallafabriken pågick till halvårsskiftet 2013 och då den sista Volvo C70 rullade av bandet i fabriksanläggningen.

De sista Volvo C70 som lämnade bilfabriken i Uddevalla våren 2013. Personalen finns samlad på gårdsplanen denna svåra dag. Foto: Cecilia Ahlsén, Bohusläns museum 2013.
Källa: Bohusläns museum bildarkiv
"27 år med bil - Från Volvo till Pininfarina. av Christine Fredriksen 2012 (Ur: Årsbok Bohuslän 2012, Bohusläns museums förlag)
"Fabriken vid fjorden. Om bilindustriepoken i Uddevalla" av Christer Johansson, Pininfarina Sverige AB, Bohusläns museums förlag, 2013.