Lilljeqvist - bilder

Färgfilmen började bli vanligare under 1950-talet men var dyr i jämförelse mot svartvit film. Förlaget började då med kolorerade vykort som till exempel den här bilden från Håverud.

Lilljeqvist - bilder

Allteftersom färgfilmen blev billigare så kom vykorten att tryckas i färg och på 1960-talet blev det mesta i färg.
Köpmannebro med både den gamla och nya bron fotograferad 1967.