Lilljeqvist - bilder

1942 bildades O. Lilljeqvist Konstförlag och bilderna blev mer ointresseanta för främmande makter. Det var inte ovanligt att kyrkor var motiven på vykorten. Här är det interiören i Skålleruds kyrka fotograferad 1942.