Arkitekt Adrian Crispin Peterson Wendelsberg Skiss av huvudbyggnaden

Adrian Crispin Peterson

Adrian Crispin Peterson föddes 1835 i Grafva i Värmland och dog 1912 i Göteborg. Han var son till byggmästare Petter Peterson och efter läroverksstudier i Karlstad kom han till Göteborg för att studera vid Chalmerska institutets arkitektslinje. Peterson avlade examen där år 1858. Adrian fortsatte sina studier vid konstakademien i Stockholm. Han utsågs 1866 till e.o. (extra ordinarie) vikarie vid överintendentämbetet. Adrian C. Peterson beräknas ha byggt ett 40-tal kyrkor, och kallas därför kyrkoarkitekt. I Göteborg byggde och restaurerade han flera kyrkor t.ex. Lundby nya kyrka, Örgryte nya kyrka och St. Pauli kyrka.

Adrian upprättade två ritningar för Wendelsberg. Av okända skäl så valde man bort det första förslaget som upprättades 1878. Det andra förslaget, som hade omarbetats ganska betydande, upprättades 1881 och byggdes 1883. 

Text av:

Andreas Lundin

Wendelsberg Huvudbyggnaden 1930