Adrian Crispin Peterson

Arkitekt Adrian Crispin Peterson
Wendelsberg Skiss av huvudbyggnaden

Adrian Crispin Peterson

Adrian Crispin Peterson var en betydelsefull arkitekt som föddes 1835 i Grafva i Värmland och dog 1912 i Göteborg. Han var son till byggmästare Petter Peterson och efter läroverksstudier i Karlstad kom han till Göteborg för att studera vid Chalmerska institutets arkitektlinje. Examen avlades där år 1858. Adrian fortsatte sina studier vid konstakademien i Stockholm. Han utsågs 1866 till e.o. (extra ordinarie) vikarie vid överintendentämbetet.

Adrian C. Peterson beräknas ha byggt ett 40-tal kyrkor, och kallas därför kyrkoarkitekt. I Göteborg byggde och restaurerade han flera kyrkor t.ex. Lundby nya kyrka, Örgryte nya kyrka och St. Pauli kyrka. Han ritade också många andra byggnader framför allt i Västsverige, till exempel Slöjdlärarseminariet på Nääs och huvudbyggnaden på Wendelsbergs folkhögskola. 

Wendelsberg Huvudbyggnaden 1930