Gustaf Ferdinand Hennig och starten av Mölnlycke fabriker

Wendelsberg Gustaf Ferdinand Hennig

Gustaf Ferdinand Hennig

Född 7 november 1786 i Marieburg, Sachen. Död 2 september 1853 i Kristine församling i Göteborg, Västra Götalands län.

Gustav Ferdinand Hennig kom till Sverige efter ett skeppsbrott under en resa till Amerika. Det finns två historier om vad som hände efter att han blev strandsatt på Bohusläns kust.
Den ena versionen är att han förlorade allt utom sin bibel, och när han satt ner och läste denna så kom grosshandlaren Melin förbi och blev så rörd att han omedelbart anställde Hennig på sitt kontor.
Den andra versionen, som är lite mer sannolik, är att han förlorade allt vid skeppsbrottet, förutom sina pengar. För dessa gick han en redig krogrunda. Anställning hos grosshandlare Melin sökte Henning sannolikt på eget bevåg. .

Grosshandlaren hade en dotter som Henning senare gifte sig med.
Med tiden blev Hennig en av Göteborgs stora fabriksägare och efter ett livs arbete hade han en ansenlig förmögenhet. 1847 vid 61 år ålder bestämde Hennig sig för att sälja sina fabriker i Göteborg och dra sig tillbaka. Men efter två år sysslolöshet så bestämde han sig för att köpa Råda Säteri och tillhörande marker. Detta var starten på Mölnlycke Fabriker.

Wendelsberg Mölnlycke fabriker

Mölnlycke Fabriker

1849 så startade bygget av Mölnlycke fabriker och 1853 så stod Mölnlycke Väfveri AB, klart och redo för bruk. Fabriken innehöll ett väveri, blekeri, färgeri och handtryck. Bruno Wendel Svärson till Hennig Tog över driften av fabriken 1853 då Hennig avled.
Kort efter Hennigs död brann nästan hela spinneriet och en stor del av väveriet ned. Arvingarna sålde alla egendomar och fabriker på auktion.
Väveriet återuppbyggdes 1855, men inte spinneriet. Företagen ingick från 1856 i det nybildade aktiebolaget Mölnlycke Manufaktur AB. 1861 drabbades företaget åter av en brand som omfattade nästan hela anläggningen. Men fabriken återuppbyggdes genast och utvidgades så den kom att omfatta 370 vävstolar.
En stor del av produktionen gick på export och efterfrågan krävde att en ny fabrik - Hulebäcksfabriken, byggdes år 1876.
Mölnlycke fabriker var grunden till det Mölnlycke som är idag. Det lockade familjer som sökte arbete och bidrog till en kraftig ökning i befolkning. År 1849 så fanns det endast en familj i Mölnlycke. I början av 1900-talet så hade befolkningsmängden ökat till 900 invånare.

Text av: 

Simon Friberg Söderström