Internatet

Wendelsberg sovrum

Under det tidiga 1900-talet var det annorlunda på Wendelsbergs folkhögskola. Eleverna bodde då inte på skolområdet. Det var först senare som diskussionen angående internat började.

Efter att man hade diskuterat internat, byggdes det slutligen under rektor Justus Elgeskogs ledning. Från den tiden fram till nu har Wendelsberg haft många studenter som vill bo på skolområdet. 

Internatet byggdes mellan åren 1932-34. Det var en bra idé för att hjälpa många studenter att koncentrera sig mer på skolan.

Text av:

Caleb Kayenga

Referenser:              

  • Esaiasson, Lars, Friman, Hilding, Svensson, Arne (1958) WENDELSBERG 1908-1958. Minnsskrift. Göteborg: Elanders boktryckeri aktiebolag.
  • Korn, Dan (1983) MÖLNLYCKEBOKEN - Ett samhälles historia genom tvåhundra år. Mölnlycke: Mölnlycke Bok -och Pappershandel.
  • Larsson, Tomas (1994) CORPS DE LOGIS VID MÖLNLYCKE - Ett byggnadsverk av arkitekten ADRIAN CRISPIN PETERSON. B-uppsats, Konstvetenskapliga institutionen. Göteborgs universitet.