En historisk vandring genom våning två och tre

Wendelsberg - övervåningen

Denna del av huset användes som tjänstebostäder när det var en privatbostad. Idag finner vi här dörrar som leder till ett klassrum, expeditionen och gemensamt internatutrymme. Här förflyttar vi oss upp ytterligare en våning.

Vi vandrar upp för trapporna som idag är flyttade från sin ursprungliga position för att kunna lämna plats till hörsalen. När vi kommit upp tar vi en skarp 90 graders sväng och traskar in i C-salen. I C-salen ser man tydligt att det som idag används som klassrum, på Wendels tid var dedikerat till att spela biljard. Spåren av tiden som biljardrum går att se än idag eftersom det finns en hög träpanel från golvet upp längst väggarna. Dess funktion var att motverka märken i väggarna från biljardköerna. Tidigt i skolan verksamhet användes detta rum som sovrum för rektor och hans respektive. Mitt emot ingången till C-salen finner vi B-salens ingång

Ytterligare en gång kommer vi in i ett typiskt klassrum. Där whiteboard tavlan idag hänger fanns det tidigare en öppning till A-salen som idag ligger vägg i vägg. A- och B-salen utgjorde på Wendels tid byggnadens salonger som satt ihop med en stor öppning. Dessa, för sin tid exklusiva salonger, kallades för ”japanska sidenrummet”. Nu tar vi oss ut i trapphallen och spatserar lugnt in i hörsalen.

Som tidigare nämnt så var hörsalen ett trapphus men när skolans elevantal ökade så togs beslutet att flytta trapphuset och bygga en samlingssal. När hörsalen stod klar installerades fasta bänkar som idag har ersätts av lösa stolar. Innan ombyggnationen var det en dörr ut till tornrummet där det idag är en scen. Hörsalen är väldigt utsmyckad och takmålningen en kan se kostade lite mer än det priset NGTO fick betala när de köpte huset. Vi lämnar hörsalen och tar oss in i det östra trapphuset.

Denna del av huset användes som tjänstebostäder när det var en privatbostad. Idag finner vi här dörrar som leder till ett klassrum, expeditionen och gemensamt internatutrymme. Här förflyttar vi oss upp ytterligare en våning.

Wendelsberg - övervåningen

Detta våningsplan består enbart av elevboenden. 1932 – 1933 genomförde NGTO den stora ombyggnaden då medlemmar från hela landet åkte till Wendelsberg för att hjälpa till att bygga om. Det var inte bara hörsalen de byggde utan de höjde även taket på den dåvarande vinden för att göra plats till elevboendet. Varje litet rum gavs till olika distrikt i NGTO och dessa distrikt fick i uppgift att inreda rummen med hemorten som inspirationskälla. Detta resulterade i en tävling mellan distrikten om vem som skulle kunna göra det finaste rummet. Denna tävling var det Dalarna som vann.

Text av:

Petter Gunnäs, Vendela Karlsson och Hanna Larsson