Prisma Västra Götaland

Bläddra bland objekt (12 totalt)

  • Taggar: Göteborg

Valhalla poster 2017 sp mindre.pdf
Offentliga bad i Göteborg har sedan 1800-talet haft en särskild be¬tydelse. Redan på 1930-talet fanns planer på att kombinera med¬borgarhus, sport och mässa i samma byggnad. Valhallabadet invig¬des 1957 tillgängligt för alla. Det var det första…

kranar poster sanja peter 2018.pdf
Kranarna på Götaverken är mycket betydelsefulla kulturhistoriska värdebärare i det som tidigare var en varvsmiljö. De förstärker och förtydligar områdets och Göteborgs industrikaraktär, samtidigt som de bär egna värden.
Varvskranar har i snart 100…

i proggens spår.jpg
Det är något speciellt med Göteborg och musiklivets historia i staden. Musiklivet spirade under 1970-talet i de områden i staden som var under omvandling och där unga kunde skaffa sig alternativa boenden till rimliga priser. I slutet av 1960-talet…

Taggar: , ,

P5120241.JPG
Vy över Hästskosömfabriken från Åvägen norrifrån. Foto: Björn Knutson.

P5120236.JPG
Vy från Valhallagatan norrut över Mölndalsån och Åvägen. Foto: Björn Knutson.

P5120227.JPG
F. d. disponentbostaden vid Göteborgs kamgarnsspinneri. Foto: Björn Knutson.

Fabriksbyggnadens södra gavelfasad, vy från Åvägen. Foto: Björn Knutson.
Denna fabrik, ursprungligen inrymd i en träbyggnad, för vävning av drivremmar anlades 1891. De första åren skedde "Remmas" tillverkning med ångdrift där kraften överfördes till maskinerna med remmar från ett transmissionssystem. Efter att fabriken…

P5120230.JPG
Tomtens torn på Gårda. Foto: Björn Knutson.

2015 Karlavagnsplatsen till Prisma mindre fil.pdf
KARLAVAGNSPLATSEN, LINDHOLMEN, GÖTEBORG
Kulturmiljö
Platsen där Karlatornet planeras var landsbygd fram till 1940-talet när en stadsplan togs fram. I anslutning till hamn och varv växte industri- och verkstadsbebyggelse fram med koppling till…

2016 Gasklockan.pdf
GASKLOCKAN FD GASVERKET, GULLBERGSVASS, GÖTEBORG
Gasklockan är en torrgasbehållare. Den består av en bottenvåning av betong, 3 meter invändig höjd, samt en cylinderformad överdel i 5 mm plåt. Gasklockan har formen av en regelbunden 20-hörning där…

I Västra Torpa i östra Göteborg prövades 1940-talets bostadssociala och arkitektoniska idéer i stor skala. Den allmännyttiga bebyggelsen i Västra Torpa blev förebild för många senare utbyggda bostadsområden. Området anses har stora miljömässiga…

2015 Frihamnen till Urbanum.pdf
FRIHAMNEN, LUNDBYVASSEN, GÖTEBORG
Vad är viktigast att bevara för att kunna berätta 1900-talets
historia? Kulturmiljöenheten har granskat och följt
planeringsprocessen i Frihamen - en megahamn från
1923 som ska bli en ny central…
Utdataformat

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2