Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Kristinedals Fabriker

Kristinedals fabriker består av ett antal större industribyggnader i tegel nere i en ravin utmed ån Flian. På håll syns inget annat än en industriskorsten som sticker upp ur landskapet. Kristinedal var en av de första satsningarna på en storskalig industri utanför Lidköpings tätort på mitten av 1800-talet. Den ursprungliga textilindustrin är numera borta, istället används byggnaderna för butiksverksamhet. Anläggningen är av stort industrihistoriskt intresse och är väl värd ett besök.

Social Bookmarking

http://83.223.9.232/carlotta-vm/web/image/*zoom/301303/image.jpg

Item Relations