Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Bostadsområdet Västra Torpa

I Västra Torpa i östra Göteborg prövades 1940-talets bostadssociala och arkitektoniska idéer i stor skala. Den allmännyttiga bebyggelsen i Västra Torpa blev förebild för många senare utbyggda bostadsområden. Området anses har stora miljömässiga kvaliteter, och utgör idag ett område av riksintresse för kulturmiljövården.

Bebyggelsen i området är lågmäld och består av flerbostadshus i tre våningar. Vissa av dem har fasader klädda i tegel, och vissa har putsade fasader. Längorna är placerade i öst-västlig riktning, tillsammans bildar de sett från ovan en cirkel. I cirkelns mitt öppnar sig ett stort grönområde.

Social Bookmarking

Item Relations