Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Ålgårds kvarn

På näset mellan Grindsbyvattnet och Assmunderöds vatten finns en välbevarad kulturmiljö med kvarn, såg, bostadshus med mera. Tillsammans erbjuder byggnaderna en samlad bild av de vattenkraftsdrivna kvarn- och sågmiljöer som var viktiga på landsbygden innan elkraften slog igenom. Enligt en gammal skattelängd fanns den första kvarnen på Orust just här, redan under 1500-talet.

Social Bookmarking

http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/show/bilaga/showFoto.raa

Finns i dessa berättelser

> Industrins landskap

Item Relations