← Tillbaka

Mellbydalens väderkvarnar

I slutet av 1800-talet fanns ett stort antal väderkvarnar i Mellbytrakten, som också kallades "Kvarnarnas dal". Brist på vattendrag med fallhöjd gjorde att lantbrukarna satsade på väderkvarnar för att få kraft till sina kvarnar och sågar. Då elnätet byggdes ut i början av 1900-talet lämnades den ena kvarnen efter den andra åt sitt öde och förföll eller revs.

Några av kvarnarna har tagits om hand av Stora Mellby Kvarnintressenters förening som bildades just för att rädda byggnaderna, och än idag får dalgången betraktas som ett ovanligt väderkvarnstätt område. De äldsta så kallade holkkvarnarna representeras av Mörlanda kvarn i Magra, Torps kvarn i Erska samt Mellomgårdens och Västergårdens kvarnar i Stora Mellby. Den något senare typen, "Holländare" eller kjolkvarn uppfördes omkring 1870. Dessa kvarnar är större och innehåller flera par stenar som kan mala säden. I Borgs by i Stora Mellby finns två kjolkvarnar bevarade.