Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Gullmarsvallen

Gullmarsvallen byggdes år 1934 av idrottsföreningarna Slättens IK och Lysekils FF samt Lysekils kommun. Då hade det spelats fotboll på platsen i många år, men det var först på 1920-talet som det väcktes opinion för anläggandet av en fotbollsplan.

Gullmarsvallen är resultatet av ett så kallat AK-arbete som bekostades med hjälp av statliga stöd. AK står för Statens Arbetslöshetskommission, en föregångare till Arbetsförmedlingen, som sysselsatte arbetslösa framför allt under 1920- och 30-talen. Satsningen var viktig inte minst längs Bohusläns kustremsa där stenhuggeribranschen upplevde stor kris och arbetslöshet under mellankrigstiden.

Det var dessa arbetslösa stenhuggare som tog fram stenen till muren som löper utefter tre av vallens sidor, en mur med ett mosaikmönster med kolonner var tionde meter. Allt arbete utfördes med handkraft och enkla kranar.

Gullmarsvallen är idag en viktig symbol för idrottens och folkrörelsernas framväxt under 1930-talet. Platsen har inte bara använts till fotboll utan också för friidrott och gymnastik. Den är även ett välbevarat monument med koppling till granitindustrin i Bohuslän.

Social Bookmarking

http://kmb.raa.se/cocoon/bild/raa-image/16000300037313/normal/1.jpg

Taggar

Item Relations