Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Westerstrands ur

Westerstrand & Söner Urfabrik grundades 1906 av Yngve Westerstrand. Det som startade som ett ordinärt urmakeri utvecklades med åren till en fabrik för tillverkning av torn- och stationsur, väggur och pendyler samt med tiden även tidur för till exempel idrottshallar och centraluranläggningar. Ur från Westerstrands finns och har funnits i snart sagt alla typer av miljöer där klockslag är viktiga, från hem och skolor till fabriker, idrottsanläggningar och kyrkor med mera.

Fabriksbyggnaden som verksamheten inrymdes i uppfördes i funktionalistisk stil 1941 efter civilingenjör Göran Bergwalls ritningar. Karaktärsskapande för den i övrigt enkelt gestaltade fabriksbyggnaden är det centrala tornet med urtavlor som signalerar originalverksamheten i byggnaden. Arkitekturhistoriskt är byggnaden intressant, bland annat då den visar på hur funktionalismens formspråk dröjde sig kvar länge på landsorten. Sedan en tid tillbaka hyser fabriksbyggnaden andra funktioner än den ursprungliga.

Westerstrands Ur gick i konkurs under 1980-talet men delar av verksamheten lever ändå kvar idag i Töreboda, idag som ett internationellt företag inom branschen tidssystem och informationstavlor.

Social Bookmarking

http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/show/bilaga/showFoto.raa

Item Relations