Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Håmule skans

Håmule skans är en välbevarad försvarsanläggning från andra världskriget. I Dalsland och Bohuslän, med landskapens närhet till det då av Tyskland ockuperade Norge, finns fortfarande många spår efter andra världskriget i form av försvarsanläggningar, stridsvagnshinder och liknade. I Dalsland finns tre skansar som är tillgängliga och öppna för allmänheten (förutom Håmule skans är det Parsetjärns skans väster om Dals-Ed och skans 453 norr om Håverud).

Håmule skans har en så kallad KG-hatt (ett fullsäkert värn för kulsprutegevär) och ett rum för förläggning av manskap och skyddsrum. Skansen byggdes för att försvara den intilliggande landsvägen med bron över Valboån, Håmule bro. Vid passagen över ån finns två generationer broar, en modern betongbro och den kulturhistoriskt särskilt värdefulla äldre bron från år 1892.

Social Bookmarking

http://mm.dimu.org/image/022wXWjVaAee

Item Relations

Relationer

nämns i
Håmule skans