Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Bölets gruvor

Malmbrytningen i Bölet påbörjades redan på 1680-talet och fortgick med vissa avbrott fram till år 1946. Under 1800-talet minskade verksamheten och periodvis upphörde gruvdriften.

Under 1900-talet har gruvorna varit igång 1916-21 och 1943-46, alltså under världskrigen. Då bröts mangan som användes till legeringar för framställning av kvalitetsstål. Själva gruvfältet är 1 km långt och 300 m brett. Inom detta område finns inte mindre än 47 gruvhål. De byggnader som hört till gruvbrytningen är mer eller mindre borta idag, men finns att se på äldre bilder.

Idag finns en liten vandringsled genom Bölets gruvfält, och området ingår numera i ett naturreservat.

Social Bookmarking