Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Hotell Bellevue

Hotell Bellevue uppfördes under 1970-talet i Hjo Stadspark efter ritningar av Skövdearkitekten Hans-Erland Heineman. Anläggningens låga vitmålade byggnadsdelar, långa fönsterband och tunga, platta tak för närmast tankarna till den amerikanske arkitekten Frank Lloyd Wrights organiska arkitektur. Formen står i bjärt konstrast till de intilliggande traditionella trävillorna.

Byggnaden, där hotellverksamhet pågår än idag, är ett tydligt exempel på 1970-talets tunga, vertikalt strävande arkitektur där mörka snickerier gärna ställdes i kontrast till ljusare fasader.

Social Bookmarking

http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/show/bilaga/showFoto.raa

Item Relations