Googie architecture.

" />
Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Brännebrona

Brännebrona är ett litet samhälle som vuxit upp kring en cementindustri i anslutning till dåvarande Riksväg 6, numera Europaväg 20 (E20). Brännebrona kom med tiden att utvecklas till ett litet samhälle med industri, bostäder, eget flygfält och det iögonfallande motellet.

Motellet, Brännebrona Gästis, byggdes år 1962 för att dels erbjuda service till bilister, dels fungera som konfe­renshotell för Götenes näringsliv. Den ursprung­liga byggnaden var en ganska enkel anläggning i det tidiga 60-talets anda, men när det var dags att bygga till motellet 10 år senare, hade ägaren Ernst Skarp blivit inspirerad av amerikanska anläggningar av samma typ. Till­bygget kläddes med betong­element i olika former från Skarps egen cement­fabrik, som till­sam­­mans gjorde att bygg­naden blev uppseende­väckande och omöjlig att inte lägga märke till när man passerade med bil. Brännebrona blev ett i Sverige sällsynt exempel på något som i USA kallades Googie architecture.

Social Bookmarking

http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/show/bilaga/showFoto.raa

Taggar

Item Relations