Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Jonsereds fabriker och samhälle

Jonsereds fabriker bildar tillsammans med samhället Jonsered en unik industrimiljö. Fabriken kan sägas vara en av våra första riktiga industrier och skapades efter engelska förebilder av familjen Gibson på 1830-talet. Här byggdes det upp ett idealsamhälle med industri och arbetarbostäder, och varje tidsepok har på olika sätt skapat avlagringar i den fysiska miljön.

Knutet till industrin finns arbetarbostäder (flerfamiljshus) i tegel, nationalromantiskt präglade typhus för en och två familjer och även Sveriges äldsta radhus från omkring 1850. I miljön ingår också skola, kyrka och Sveriges äldsta koloniområde - ”Amerika”. Industrimiljön är exteriört mycket välbevarad och berättar sammantaget en mycket spännande historia om ett samhälles och en industris framväxt och utveckling fram till 1950-talet.

Social Bookmarking

http://mm.dimu.org/image/012uNWiATYpx

Item Relations