Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Lilla Brattön

Lilla Brattön är en ö i Hakefjorden belägen strax söder om Tjörnbron. Här ligger en semesteranläggning som tillkom år 1928 för arbetare vid SKF. Lilla Brattön inköptes av SKFs direktör Sven Wingqvist som ett privat sommarställe redan 1917. I anslutning till att Wingqvist firade sin 50-årsdag gav han ön till sina anställda, halva ön till arbetarna och halva ön till tjänstemännen. Tjänstemännen avböjde dock att ta emot gåvan och erbjöd istället arbetarna att köpa deras hälft. Så skedde också och en förening för förvaltande av ön bildades, SKF:s arbetares förening Lilla Brattön.

Inledningsvis inrättades rum för uthyrning i två befintliga villor som tillkommit under Wingqvists tid. Under 1930-talet byggdes ett stort antal enkla stugor, så kallade tältstugor, uppförda med trästomme och masonitklädsel. Stugorna har därefter vuxit i antal, framför allt under 1980-talet, och finns utmed hela ön.

På ön finns även en dansbana samt restaurangbyggnad från 1930-talet.

Social Bookmarking

http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/show/bilaga/showFoto.raa

Item Relations