Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Sikhalls magasin

Under 1800-talet expanderade det dalsländska jordbruket mycket kraftigt. Åkerarealen fyrdubblades; i Sundals härad till och med åttadubblades den. Det som stimulerade denna omfattande nyodling var att havren hade högt saluvärde och kunde exporteras, framför allt till England. Högkonjunkturen tog dock slut omkring år 1880; den ensidiga och intensiva havreodlingen utan gödsel utarmade åkermarken och skördarna minskade drastiskt, med fattigdom och massutvandring som följd.

Sädesmagasinet i Sikhall vid Vänerns strand är uppfört år 1874 av tegel från Sikhalls tegelbruk. Hit levererade bönderna sina havreskördar till uppköpare, som sedan fraktade säden sjöledes till Göteborg. Magasinet är skyddat som byggnadsminne som ett värdefullt monument över den agrara högkonjunktur som präglade delar av 1800-talet.

Social Bookmarking

http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/show/bilaga/showFoto.raa

Item Relations