Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Guanofabriken i Oxevik

Under 1800-talets senare del anlades flera silloljefabriker fabriker i Bohuslän. En av dessa var Westkustens olje- och guanofabrik i Hultås på Bokenäset. Förutom sillolja tillverkades här så kallad guano av fågelspillning som gödningsmedel för jordbruket. När sillen försvann från kusten kom driften att istället inriktas mot produktion av fiskmjöl. Fiskmjölet användes framför allt som kraftfoder inom fjäderfäaveln. Även denna rörelse tvingades dock år 1960 lägga ner driften. Kvar idag finns fabriksbyggnaderna i trä invid havet. På senare år har anläggningen rustats upp och används till konstutställningar.

Social Bookmarking

http://mm.dimu.org/image/022sBXqJK1NN

Item Relations