Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Fodertillverkningen vid Älje/Porsen

Vid Älje/Porsen togs under perioden 1945-67 stora mängder med snäckskal upp ur marken varje dag och gjordes till hönsfoder, en produkt som kallades Diamantskal. Den säckades och kördes till Ängebackens järnvägshållplats för vidare transport över hela landet.

De stora hålen efter verksamheten har med tiden vattenfyllts och blivit till två stora dammar. Det finns ett par fundament kvar från de stora ställningar som stod här för upptagning och torkning av det så kallade skalgruset, och även fundament från ett uppehållsrum för personalen.

Idag är området naturreservat. Verksamheten vid Älje/Porsen betraktas numera som ren rovdrift på en ändlig resurs. Vid snäckskalsbankarna några kilometer västerut finns en besöksanläggning som berättar mer om verksamheten, och även där finns stora täktområden för skalgrus.

Social Bookmarking

http://mm.dimu.org/image/012uMXAoRbjn

Item Relations