Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Kulturmiljön kring Torskogs slott

Torskogs slott har anor från 1200-talet som norsk kungsgård, senare klosterhemman och efter reformationen kronogods. På 1730-talet anlades ett järnbruk på platsen och under åren 1867-1912 innehades egendomen av Petter Larsson som drev mekanisk verkstad och ett framgångsrikt skeppsvarv på platsen.

Med sin tillgång till vattenkraft genom uppdämning vid Stendammen samt kommunikationerna på älven har Torskog ett strategiskt läge dit industriell verksamhet tidigt lokaliserades. Spår av detta finns bevarat runt godset i form av dämmen, dammar, husgrunder och dylikt. Den nuvarande manbyggnaden är uppförd i engelsk nyrenässansstil efter ritningar av arkitekten Carl Fahlström och har ett asymmetriskt och rikt formspråk med tegelfasader med slätputsade detaljer, skiffertak och stilbildande inslag såsom torn och trappstegsgavlar.

I den innehållsrik kulturmiljön ingår även välbevarad bostadsbebyggelse i Amneröd och Svenseröd, en före detta nykterhetsloge, skolmiljöer med mera.

Social Bookmarking

http://mm.dimu.org/image/032wXWjVaqJs

Item Relations