Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Dalaborgsparken

Vänern är Sveriges största sjö, och 26:e störst i världen. Vid sydvästra spetsen av Vänern ligger Vänersborg som idag är regionhuvudstad i Västra Götaland. Det betyder att huvuddelen av länets administration utgår från staden. Vänersborg har drygt 20 000 invånare och brukar ibland kallas för Lilla Paris. I väster ligger Vänersborgs folkpark, Dalaborgsparken.

Dalaborgsparken ligger i ett vackert naturområde. Där finns en friluftsteater med ca 600 sittplatser och en dansrotunda. Parken drivs sedan 2004 av en ideell styrelse. För att få råd att starta dansverksamheten igen började man hyra ut lokaler till kommunen. Både den före detta festlokalen och restaurangen byggdes om och idag har Dalaborgs Förskola sin verksamhet där, något som ger en fin bild över livets cykel: mor- eller farföräldrarna till barnen på förskolan kan ha träffats på dansgolvet eller i restaurangen där deras barnbarn nu leker.

Under sommaren hålls danskvällar sedan några år tillbaka. Då bjuder man in dansband och livemusik för alla danssugna. Många folkkära artister har gett sommarkonserter på Dalaborgsparken. Vissa av gästerna kommer i par, men de flesta ensamma. Styrelsen har även ordnat med en liten korvvagn, så det finns möjlighet att köpa korv med bröd eller ta en enkel fika.

På vintern brukar det vara julmarknad. Dessa evenemang har tidigare varit väldigt populära och dragit stor publik, men på senare år har besökarantalet minskat påtagligt. I augusti 2015 kallade därför styrelsen till ett stort möte, dit man bjöd in politiker, näringsidkare, allmänheten och andra intressenter för att diskutera hur man ska få fler att vilja besöka parken. På mötet deltog cirka 30 personer, och man kom fram till att fler behöver engagera sig i parken då styrelsen inte alltid har tillräckligt med tid, samt att man ska erbjuda samarbete med privata aktörer för att stärka ekonomin. För att få hjälp med bemanning beslutade man att ta hjälp av lokala idrottsföreningar. Dessa åtgärder tycks ha gjort susen, och under sommaren 2016 blev det betydligt bättre uppslutning.

Social Bookmarking

Idyll från Dalaborgsparken.

Item Relations