← Tillbaka

Angeredsbron

Broar har alltid varit viktiga för kommunikationen mellan två områden som annars hade haft svårt med utbyte mellan varandra. Angeredsbron är inget undantag för detta då det passerar ca 11. 500 fordon om dagen över bron. Den har varit till gagn både för arbetspendlare och för shoppare som skall till Bäckebol eller Backaplan ända sedan den byggdes.

Bron är en av tre broar över älven i Göteborg och sträcker sig över E45, Göta älv och E6 samt tågbanan med start Göteborg vidare mot Trollhättan. Bron binder ihop stadsdelarna Angered och Kärra.

Angeredsbron invigdes den 3 december 1978 av kommunfullmäktiges ordförande Olle Jansson som klippte bandet. Spexiga chalmerister dök upp och knöt ihop bandet igen och bad Johansson att kippa det igen med en sax av annat format. Dock hade bron öppnats dagen innan för 2000 löpare som skulle springa mellan Angered och Kärra Centrum, ett lopp som skulle återkomma under några år. I och med färdigställandet av bron lades färjan vid Nybro ner efter i 300 år i bruk. Färjan hade används av mestadels bönder för att transportera jordbruksprodukter till stadens torg.

Angeredsbron påbörjades 1975 som en del av ringledsprojektet, och skulle avsluta sträckan som gick från Åbromotet i Mölndal genom Västra Frölunda över Älvsborgsbron och i en båge på Hisingen till Kärra och över bron till Angered. Ursprungligen planerades två par broar med sammanlagt sex körfält men det blev en bro med tre körfält samt en skyddad dubbelriktad cykel och gångbana. Det tog Skånska Cementgjuteriet AB tre år att färdigställa bron. Det användes ca 1500 ton armering och 500 ton spännarmering. Broplattorna är hårt armerade med så kallad buntad armering i flera lager och som på grund av sin storlek kyldes under tiden närmast efter gjutningen av kylslingor där vatten cirkulerade.

Som med de flesta byggnader som uppförs i Göteborgsregionen behövde bron pålas, detta tog lite mer än 800 pålar med längder varierande mellan 20 till 50 m. Sammanlagda längden på pålarna är ca 30. 000 m. Bron är 930 meter lång med en fri segelhöjd på 47m, facken mellan pelarna är 130m. Kostnaden för bygget landade på 75 miljoner varav staten bidrog med 56 miljoner. Bron gick under arbetsnamnet Agnesbergsbron men då den var en del av förbindelsen Angered-Kärra ändrades namnet till det nuvarande.