Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Mejerska - ett kvinnoyrket som blev mansyrke och mejeriernas utveckling

Fotografier och information om mejeriernas historia och yrkena som mejerska och mejerist

Social Bookmarking

B0133416.jpg

Finns i dessa berättelser

> Mejerskan - ett kvinnoyrke som blev männens

Item Relations