Prisma Västra Götaland

Miljö & Energi

I Västra Götaland arbetar vi för en fossiloberoende region och ökad produktion av förnyelsebar energi. Dagens situation är ett resultat av industrialismen. Aldrig tidigare har vi lyckat ta ut så mycket energi från jordens resurser som under 1900-talet. Vi börjar berättelsen med en film….

Fortsätt utforska temat i dessa berättelser

Fall- och slussområdet i Trollhättan

ISC-2004-023.jpg

En utställning om fall- och slussområdet i Trollhättan. Utöver text och bild också en mängd ljudberättelser från området. Bland annat...

Tjuvkoppling av ekosystemen - Energiproduktionen under industrialismen

http://mm.dimu.org/image/012wWWWqraTi

Ökad energianvändning är nog det som mest kännetecknar industrialismen. Aldrig förr i historien har vi lyckats nyttja så stora energimängder...