Fall- och slussområdet i Trollhättan

En utställning om fall- och slussområdet i Trollhättan. Utöver text och bild också en mängd ljudberättelser från området. Bland annat berättelser om slussning, slussvakter, Oscarsbron och om Olidan med mera.

Medverkande

Prismaberättelse av: Innovatum Science Center AB. Berättelsematerial framtaget av Innovatum Science Center tillsammans med Jonas Lundberg och Rolf Johansson.