Prisma Västra Götaland

Fall- och slussområdet i Trollhättan

ISC-2004-023.jpg

En utställning om fall- och slussområdet i Trollhättan. Utöver text och bild också en mängd ljudberättelser från området. Bland annat berättelser om slussning, slussvakter, Oscarsbron och om Olidan med mera.