Prisma Västra Götaland

Aktiviteter

Februari

7 feb 2019 09:00 - 12:00Seminarium

Bilsamhället som kulturarv och framtid

Volvo museum, Göteborg

Bilen och bilismen har under efterkrigstiden radikalt förändrat hela vårt samhälle och vårt sätt att leva. Bilismen har format den fysiska planeringen för stadsutveckling och byggande, den har möjliggjort pendling, friluftsliv och transporter som knutit samman människor och platser på helt nya sätt. Bilen har också blivit en ikon, en...