Prisma Västra Götaland

Aktiviteter

Oktober

7 okt 2021 - Evenemang

Samverkansdag 2021

Textilmuseet i Borås

Tema: Få kontakt med besökarna Varmt välkommen till vår årliga samverkansdag!Bakom dagen står Prisma Västra Götaland, en samverkansplattform för offentliga och ideella kulturarvsaktörer i Västra Götaland som gemensamt arbetar för att lyfta industrisamhälletskulturarv. Under denna årliga samverkansdag vill vi samla parterna i samverkan för attinspirera, engagera, uppmuntra till nya samarbeten och...