Fiskerinäringen och ett flertal andra kunder

Ö-varvet Öckerö
Ö-varvet Öckerö

I över 90 år har Ö-varvet tillverkat fartygsvinschar och detta är en stor produkt idag. Dessutom har varvet allt sedan 1960-talet tillverkat tråltrummor till fiskefartyg, som konstruerats efter kundernas önskemål. Motorrenoveringar, klassningsarbeten och motorbyten, liksom ombyggnationer är andra arbeten som efterfrågas stort.

Ö-varvet ingår sedan ett tiotal år i en bolagsgrupp, Ö-borgen, med bland annat flera marina dotterbolag. Dessa bedriver varvsrörelser, och har motorförsäljning och motorservice. Hönö Varv, Hasslö Båtvarv i Karlskrona, Simrishamns Varv och Tenö Varv i Stockholm skärgård är de varvsföretag som utöver Ö-varvet ingår i bolagsgruppen och där både reparationer och ombyggnader, liksom nybyggnationer av fartyg utförs.

Fiskenäringen har under alla år varit Ö-varvets största kund, men utöver detta har Svenska Marinen varit en viktig kund allt sedan slutet av 1970-talet. Likaså är Kustbevakningen, lots- och bogserflottan och Öckerö kommun med sina båtar kunder hos Ö-varvet. Dessutom köper skärgårdsbolagen med alla sina färjor och passagerarbåtar många tjänster av företaget. Det är Styrsöbolaget, Strömma Turism & Sjöfart och Färjerederiet (Trafikverket). Kusttonnage och fartyg som är utrustade med Scania eller Carterpillar-motorer är också kunder i bolagsgruppen Ö-bolaget.

Källa: Ö-varvet 100 år. 1916 - 2016, av L. Bornmalm, A. Ingvarsson, K. Bång och L.O. Carlsson. 2017.     Ö-varvet - framgångsrikt varv i Öckerö kommun, av C. Fredriksen och L. Bornmalm. Föreningen Industrihistoria i Väst, nr 1 2019.      Motorer och montörer - ny yrkesgrupp och yrkets mekaisering i tidigt 1900-tal. Bohuslän - Bassholmens mekaniska verkstad, av Christine Fredriksen. Göteborgs universitet 2001.      Skeppsbyggarna II, av L. Bornmalm, K. Bång, C. Fredriksen. Göteborg 2016.