Fjärde och femte generationen

Ö-varvet Öckerö

Johanna Backman som är femte generationen Backman, är uppvuxen på Öckerö och är ansvarig för personalfrågor på Ö-varvet. Johanna berättar att: -”Vi är ett nittiotal anställda idag på Ö-varvet och vi är mycket måna om att kunna anställa personal från kommunen. Det är många olika yrkesgrupper och kompetenser som behövs i ett varvsföretag som denna, men vi tycker också att det är bra att man har en lokal anknytning när man anställs här. Det finns mycket duktigt yrkesfolk ute på öarna”.

Ö-varvet Öckerö

Nybyggnation av fiskefartyg

På 1980-talet inleddes en ny epok för verksamheten vid Ö-varvet, som nu också fick nybyggnationer på programmet - utöver de reparationsarbeten som utfördes på fartyg som var i drift. Vissa skrov till nybyggena lades ut för tillverkning på andra varv, medan fartygen utrustades vid Ö-varvet. Det första stålfartyget som i sin helhet byggdes på Ö-varvet var GG 744 Clupea. Clupea hade en längd av 17.14 meter och levererades i mars 1991. Under dessa år byggdes vid Ö-varvet 16 stålfiskefartyg i olika storlekar upp till 24 meter och flertalet av dessa fick hemmahamn i Göteborgs skärgård.

Ö-varvet Öckerö

Expansion på samma område i Öckerö hamn

Nuvarande ägare till Ö-varvet är bröderna Peder, Örjan och Jonas Backman som övertog företaget år 1990. Varvet finns fortfarande på den plats som detta låg de första åren på 1920-talet, men har expanderat i omgångar och har nu moderna och funktionella lokaler. I den nordligare delen av varvsområdet finns plåtverkstad och aluminiumverkstad och intill slipen finns en större byggnad med mekanisk verkstad och rörverkstad. Längre in på området finns motorverkstad, elverkstad och en lokal för marinelektronik, liksom ett modernt digitalt logistikcenter för kundernas beställningar av material och utrustning. En stor fartygshall, där fartyg med en längd på 37 meter kan tas in, byggdes för cirka 10 år sedan, som tillsammans med den nya kontorsbyggnaden är några av de senaste tillskotten på varvsområdet. På området finns också ett par fartygsliftar och kranar och en större plan där fartyg ställs upp för översyn. Varvets slip har en kapacitet om 1000 ton och kan torrsätta upp till 6,5 meter djupa fartyg.