Företaget utvecklas

.J.Johansson & Co AB,  AB Skara Karosserifabriks  Automobilverkstad

Personal vid J. Johanssons & Co samlade för fotografering vid mitten av 1940-talet utanför bilhallen vid Skaraborgsgatan.

Med tiden kom det att byggas en bilverkstad, en bilhall och ett stort garage på tomten som avgränsades av Skaraborgsgatan och Nils Billstensgatan. I bilhallen utmed Skaraborgsgatan visades nya bilar och i hallens inre fanns kontor för ledning och administration. Successivt kom det att vara cirka 20 personer anställda i J. Johansson & Co. 
Det kan också nämnas att i bilhallen anordnades ofta konstutställningar. Josef, som var en duktig tecknare/målare, var med att starta Skara Konstförening. Den kände Skarakonstnären Oskar Johansson, Josefs bror, arbetade i firman som kontorist. När Oskar hade utställning såldes tavlorna ofta slut redan första dagen. 

Verksamheten utökades så småningom med att sälja den tidens lättare lastbilar såsom GM-märkena Bedford (engelsk) och Chevrolet (USA). Lastbilarna levererades från fabrik som "nakna chassi", varvid man snart förstod att underlag för flak- och hyttbyggnation fanns och tankarna på att bygga en karosseriverkstad började gro. Lastbilschassina hämtades oftast vid importhamnarna och kördes hem. Föraren fick klä sig i varm overall av den typ som piloter använde för att skydda sig från kyla.