Planer för en karosserifabrik växer

.J.Johansson & Co AB,  AB Skara Karosserifabriks  Automobilverkstad

Personal och arbetsledning samlad för fotografering utanför sin arbetsplats vid Filipsdalsgatan i skara. När bilden togs år 1945 var "Karossen" auktoriserad verkstad för General Motors.
Personal sittande från vänster: Arvid Molander, Arne Roswall, Sven Andersson (Kvänum), Gösta Svensson, Erik Nord, Egon Johansson (chef), Inge Thor, Håkan Hermansson, Lennart Andersson (Kula), Arne Roos.
Mellanraden från vänster: Bror OIlander, Gösta Holmström, Åke Brodén, Halvar Gustavsson (Svarvarn), Sven Andersson, Bertil Ullberg, Yngve Andersson (Kanada), Emrik Lager, Yngve Karlsson, Helge Frisk, Ludvig Andreasson, Sture Krantz. 
Övre raden från vänster: John Lindqvist, Allan Andersson, Erik Johansson (Sop), Einar Henriksson, Anders Lundgren, Bertil Rase, Pelle Svensson, Axel Friberg. 

Upphovsmän: Bertil Ullberg och John Lindqvists

Planerna för en karosserifabrik började ta form. Man prövade förutsättningarna att förlägga Karosserifabriken till Skara, men stötte på stora problem med att få fram tillräckligt med elektrisk kraft i Skara. Man undersökte då möjligheterna att bygga Karossen vid någon av de stora gårdarna utanför Skara som har egen elförsörjning via vattenkraft. Efter många turer - och tack vare nytt transformatorbygge i samband med en utbyggnad av Skara Slakteri - fick man till slut möjlighet att bygga Karossen vid Filipsdalsgatan 12 vid början av 30-talet.

Karossen kom att ha i princip tre avdelningar, snickeri, måleri och bilverkstad. Man byggde med framgång brandbilar, likbilar, lastbilshytter och flak.

Fordonen som byggdes var främst nyttofordon. Man kom att bli en ganska stor arbetsplats i Skara med cirka 30 anställda. Det korrekta namnet var AB Skara Karosserifabriks Automobilverkstad. Verksamheten vid Karossen leddes av Egon Johansson, min far. 

När ett lastbilschassi var på plats började arbetet vid Karossen. Nu skulle ofta en komplett kaross och ibland ett flak tillverkas. En trästomme byggdes som grund i snickeriavdelningen, plåtdelar stansades ut och bockades för att sedan sammanfogas och monteras i verkstaden. Lackering av hela eller delar av bilen utfördes i måleriavdelningen. Ofta var innertaken i fordonen klädda med tyg, detta arbete gjordes av lokala tapetsörer, som kom till karosserifabriken.

När armén upprustades inför krigshotet (och efter kriget) levererade Johansson & Co ett betydande antal lastbilar som då utrustats färdigt på Karossen. Leveranserna skedde främst till Trängregementet T2, men också en viss mängd till I9 (idag P4) i Skövde. Varken Volvo eller Scania hade egentligen några lätta lastbilar vid denna tid, varför Karossens och J. Johanssons satsning låg rätt i tiden. 

.J.Johansson & Co AB,  AB Skara Karosserifabriks  Automobilverkstad

Än idag kan man se en fin gammal veteranbrandbil som är byggd på Karossen från år 1937 på stadens gator och detta sker vid några enstaka tillfällen under året. Det är den gamla fina brandbilen nr 137 som finns med på "Tomteparaden" på skyltsöndagen varje år samt kör några guidade turer under sommarmånaden juli. 

Bilden till vänster är från ett tillfälle då Skara Gille gör en av sina guidade turer med brandbilen i Skara sommaren 2023, foto Freddie Wendin.