Planer för en karosserifabrik växer

.J.Johansson & Co AB,  AB Skara Karosserifabriks  Automobilverkstad

Planerna för en karosserifabrik började ta form. Man prövade förutsättningarna att förlägga Karosserifabriken till Skara, men stötte på stora problem med att få fram tillräckligt med elektrisk kraft i Skara. Man undersökte då möjligheterna att bygga Karossen vid någon av de stora gårdarna utanför Skara som har egen elförsörjning via vattenkraft. Efter många turer - och tack vare nytt transformatorbygge i samband med en utbyggnad av Skara Slakteri - fick man till slut möjlighet att bygga Karossen vid Filipsdalsgatan 12 vid början av 30-talet.

Bilden till  vänster visar personal och arbetsledning år 1945, klicka på bilden så får du en större bild med alla namnen på personerna.

Karossen kom att ha i princip tre avdelningar, snickeri, måleri och bilverkstad. Man byggde med framgång brandbilar, likbilar, lastbilshytter och flak.

Fordonen som byggdes var främst nyttofordon. Man kom att bli en ganska stor arbetsplats i Skara med cirka 30 anställda. Det korrekta namnet var AB Skara Karosserifabriks Automobilverkstad. Verksamheten vid Karossen leddes av Egon Johansson, min far. 

När ett lastbilschassi var på plats började arbetet vid Karossen. Nu skulle ofta en komplett kaross och ibland ett flak tillverkas. En trästomme byggdes som grund i snickeriavdelningen, plåtdelar stansades ut och bockades för att sedan sammanfogas och monteras i verkstaden. Lackering av hela eller delar av bilen utfördes i måleriavdelningen. Ofta var innertaken i fordonen klädda med tyg, detta arbete gjordes av lokala tapetsörer, som kom till karosserifabriken.

När armén upprustades inför krigshotet (och efter kriget) levererade Johansson & Co ett betydande antal lastbilar som då utrustats färdigt på Karossen. Leveranserna skedde främst till Trängregementet T2, men också en viss mängd till I9 (idag P4) i Skövde. Varken Volvo eller Scania hade egentligen några lätta lastbilar vid denna tid, varför Karossens och J. Johanssons satsning låg rätt i tiden. 

.J.Johansson & Co AB,  AB Skara Karosserifabriks  Automobilverkstad

Än idag kan man se en fin gammal veteranbrandbil som är byggd på Karossen från år 1937 på stadens gator och detta sker vid några enstaka tillfällen under året. Det är den gamla fina brandbilen nr 137 som finns med på "Tomteparaden" på skyltsöndagen varje år samt kör några guidade turer under sommarmånaden juli.