Samhällsutveckling

.J.Johansson & Co AB,  AB Skara Karosserifabriks  Automobilverkstad

I Sverige var arbetslösheten hög. Första världskriget var i sitt slutskede och upphörde i slutet av 1918. I början av 1920-talet var arbetslösheten omkring 25%, en siffra som inte överskridits något år sedan dess. Spanska sjukan, en pandemi som var spridd över stor del av världen, skördade många liv. Det speciella med denna pandemi var att många medelålders kvinnor och män drabbades, vilket i sin tur i många fall ledde till att många barn blev föräldralösa. 

Bilden till vänster är från Skaraborgsgatan där Josef Johansson förvärvat en fastighet. Företaget J. Johansson & Co AB kom redan 1924 att bli GM-representant. Bilden är troligtvis från 1920-talets senare hälft. 

.J.Johansson & Co AB,  AB Skara Karosserifabriks  Automobilverkstad

Bilarna var på denna tid inte för alla. Företag som hade handelsresande där jobbet innebar mycket resande i tjänsten var vanliga som kunder. Varuproverna fanns i bilen och när handelsresande kom fram till en ort tog man ofta in på stadshotellen där varorna visades upp för eventuella köpare. En betydande sådan kund var Bryntessons Skofabrik i Skara. 

På bilden till vänster, en Chevrolet från 1920 med reg.nummer R314. Från året 1929 ägdes bilen av J. Johanssons & Co.