Krigsåren medförde omställning av produktionen

.J.Johansson & Co AB,  AB Skara Karosserifabriks  Automobilverkstad

Under 1940-talet präglades verksamheten av krigsvillkoren d.v.s. ingen försäljning till privatpersoner skedde (förutom de med tillstånd att köra). Företagen fortsatte med sina militära leveranser och service/reparationer.

Bristen på motorbränsle var stor och många bensindrivna fordon byggdes om för att kunna drivas av gengas. Hösten 1943 fanns omkring 80 000 gengasfordon i Sverige. På Karossen fick naturligtvis verkstadsarbetet också ställas om, och ett antal montörer fick montera gengasutrusning på last- och personbilar istället för annat arbete.

Gengas är en gas som uppstår vid pyrolys - ofullständig förbränning av trä eller kol -och kan användas som bränsle för att driva motorer. Problemet med gengasen som bland annat innehåller kolmonoxid är att den är luktfri. Även mycket små halter av kolmonoxid kan leda till kroniska symptom och högre halter leder snabbt till döden. Gengasbilar fortsatte att rulla i Sverige några år efter kriget, då det dröjde ett tag innan importen av olja och bränsle kom igång.