Giftemål med Gunnar

Anna Hedberg
Anna Hedberg

Trots många sjukhusbesök och operationer kom Anna tidigt igång med yrkesarbete. Första anställningen var i en trikåaffär. Lönen var fem kronor i veckan (motsvarar drygt 100 kronor i dagens penningvärde). Nästa anställning blev på Hasselblads grafiska där Anna paketerade fotopapper. Hon arbetade också med orderhantering på en elektrisk grossistfirma och på en chokladfabrik.

1917 träffade Anna sin blivande man Gunnar som var född 1899. Han hade flyttat till Göteborg för anställning som specerihandlarbiträde. Även Gunnar hade sina rötter i Romelanda där han hade arbetat som biträde redan från 12-årsåldern.

Gunnar spelade fiol på gehör och Anna hade fått en gitarr av sin bror Arvid när hon konfirmerades. Anna och Gunnar spelade och sjöng mycket tillsammans.

Gunnar arbetade som specerihandlarbiträde fram till 1922 då han och Anna fick chansen att öppna en egen affär på Andra Långgatan. 1923 gifte de sig och samma år fick de dottern Ulla.