Kinnekullebanan i fokus
taxi.jpggrupp 2.jpgutspaning-påtåget-1200x630_insta.pngkinnekullebanan-i-fara-1993.jpg

Kontakt med tjänstemännen

Kontakt tas med tjänstemännen

Det var mycket snack och lite verkstad, så vi, två väninnor satte oss ner en regnig augustisöndag och planerade en rundringning bland alla högre chefer och tjänstemän i Skaraborg. På min lott hamnade landshövdingen Birger Bäckström, väninnan ringde biskopen Lars-Göran Lönnemark och vi delade på cheferna så det blev rättvist. Även denna lista finns någonstans i ett arkiv.

Jag ringde hem till landshövdingen på residenset, men han kunde inte lova något. Men det vi två väninnor inte visste om, var att landshövdingarna i Skaraborgs och Örebro län skulle träffas för att tala om banan och det som var avgörande var att Kinnekullebanan behövdes för gymnasieeleverna i Laxå kommun, för befordran till Hallsberg. Vi hade alltså utan vår vetskap prickat in rätt vecka.

Några veckor därefter var jag bjuden till landshövdingen och hans hustru på ett gardenparty i Marieholms trädgård. När jag stod i gästkön kom Birger Bäckström rusande och sa vi har, vi har räddat banan och det tack och lov och på grund av Örebro läns önskan om gymnasieelevernas resor. Detta mynnade ut i att såväl Lidköping som Mariestad beviljade en testperiod på 5 år. Men Götene kommun beviljade bara 2 år, enligt de SJ anställda i Lidköping.

Killarna, de fullvuxna, som var anställda av SJ kom gråtande till oss och bekräftade att vi räddat deras jobb och bad att vi skulle slå näven i bordet hos kommunstyrelsen i Götene, vilket vi gjorde, och kommunen gick med på de två andra
kommunernas testtider, 5 år.