Avbytarverksamheten - lantbrukarens andningshål

Skara Semin

Den ensamme butiksägaren kan stänga sin butik och industriägaren låsa sin fabrik. Den djurhållande lantbrukaren kan aldrig slå igen. Djuren måste utfodras, mjölkkorna mjölkas.
I regn och rusk, sju dagar i veckan, 365 dagar om året - när det inte är skottår. Att vara lantbrukare var länge att leva ett hårt och semesterlöst liv.
Hårt arbete kan det fortfarande vara, men det behöver inte längre vara fritt från fritid. Sedan 1975 finns vår avbytartjänsten på Skara Semin. Bakom tjänsten står LRF men det är Semin som planerar och administrerar verksamheten i regionen. Det är Semin som håller kontakten mellan avbytare och lantbrukare.

Avbytarens primära uppgift är att rycka in när lantbrukaren vill ha ledigt eller blivit sjuk. Avbytaren tar hand om de dagliga sysslorna som mjölkning, utfodring, utgödsling och tillsyn. Men han eller hon är också beredd att utföra andra uppgifter inom det moderna lantbruket.

Avbytare har en gedigen utbildning och erfarenhet. Hen har ytterlige en egenskap, som är minst lika viktig. Flexibilitet. Sysslorna skiftar från gård till gård, det gör också rutinerna. Avbytaren måste hela tiden kunna anpassa sig till vad som gäller för respektive gård.

Varje avbytare arbetar inom sin speciella krets, som i allmänhet består av 4-8 gårdar. Lantbrukaren tecknar i förväg de dagar som hen vill vara ledig (gäller förstås inte vid sjukdom). Kostnaden regleras slutligen genom dels regleringsmedel och dels avgifter. Avgiften för djurägaren varierar med besättningens storlek. Ju mindre besättning, desto lägre avgift