Juverhälsovård

Skara Semin

Mellan 1960 och 1980 ökade den genomsnittliga mjölkproduktionen från 4 500 kg 4 % mjölk till drygt 6 000 kg och produktiviteten kommer att fortsätta öka.
Det säger sig självt att juvren på våra mjölkkor utsätts för stora påfrestningar. Tack vare et medvetet seminarbete har Semin genomgående lyckats förbättra juveregenskaper, som mjölkens utströmningshastighet och fördelning på olika juverdelar. På 1970-talet började arbetat med cellhaltsbestämningar i stor skala, juverhälsoproblemet började angi´ripas mer effektivt ur miljö- och skötselsynpunkt.

Juverinflammation är den är den klart vanligaste sjukdomen och den som leder till lägre mjölkmängder och försämrad ekonomi. Det är här som juverhälsovården kommer in i bilden.

På mejeriet kan man genom cellhaltsbestämningar av mjölken bedöma en besättnings juverhälsoläge. Cellhaltsundersökningar sker en gång i månaden, då får man fram en tillförlitlig statistik för hela besättningen. Skulle cellhalten öka, kan Skara Semin gemensamt med mejerierna ställa upp med både utredningar och rådgivning.

Cellhalten hos den enskilde kon undersöks i kokontrollen och presenters på provmjölkningsredovisningen. Med hjälp av en serie resultat under en längre period kan sedan kons juverhälsa bedömas. Som tilläggsservice i kokontrollen erbjuds även provtagning för bakteriologiska undersökningar. Resultatet av cellhaltsbestämningen och bakteriologisk undersökning är till stor hjälp vid t.ex. gallring, sinläggning och uppföljning av behandlingar.

En bidragande orsak till försämrad juverhälsa är fel på mjölkningsanläggningen. De mjölkmaskinstester som görs vid Semin kan upptäcka sådan fel.
Ofta förbisedd - och för alla inte helt uppenbar - anledning till försämrad produktion är dålig klövhälsa -. En ren och torr båspall med mycket strö, tillsammans med regelbunden klövvård, bidrar till att hålla klövarna friska denna tjänst förmedlas också via Semin.